Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka

Teki Łuszczyńskiego
Edycja elektroniczna rękopisu "Sylva heraldica"
Bogdana Henryka Łuszczyńskiego

Copyright (c) 2019 by Biblioteka Kórnicka PAN
Realizacja w ramach projektu:
"Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej"
(umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00)
Kórnik-Poznań, 2019

Monografie / Regesty

Regesty źródeł, kopie dokumentów, wypisy z archiwów rodzinnych, komentarze autora, pogrupowane monograficznie według nazwisk rodzin.

Genealogie

Baza danych z tablic genealogicznych zawartych w rękopisie Łuszczyńskiego, przez niego opracowanych lub skopiowanych.

Teodor (Bogdan) Łuszczyński

1811-1896